Personeel

lijngroen

afb8.jpgBeschikbaarheid personeel.
Goed personeel voor de railbouw is schaars. Daarnaast mankeert er vaak “het een en ander” aan de arbeidsmentaliteit en de bereidheid tot werken gedurende de weekeinden en nachtelijke uren.

A+W biedt de oplossing

A+W SpoorDiensten werkt mee aan een kwalitatieve oplossing. Medewerkers zijn, of worden, goed opgeleid. Ze zijn flexibel en bereid op onregelmatige uren te werken. A+W biedt haar medewerkers óók de zo belangrijke continuïteit, door intensieve samenwerking met Aelbers PersoneelsDiensten. Naast Nederlandse worden ook buitenlandse (o.a. Duitse) medewerkers ingezet. Uitstekende gemotiveerde vaklieden met veel ervaring, opgedaan in bijvoorbeeld het Duitse spoorwegnet, trambanen en metro netwerken. Indien er specifieke eisen worden gesteld aan werknemers, voor bepaalde werkzaamheden, wordt scholing en opleiding, in overleg met de opdrachtgever, nader bepaald en verzorgd.