Facturering en betaling

lijngroen

afb7.jpgFacturering geschiedt aan de hand van de overeengekomen tarieven en de ingevulde en ondertekende urenbriefjes/termijnstaten, aan te leveren binnen één week na uitvoering van de uitgevoerde werkzaamheden.

Op alle leveringen en diensten zijn de Leverings- en Betalingsvoorwaarden van kracht, zoals gedeponeerd bij KvK en de Rechtbank te Arnhem.

Zekerheid door NEN 4400-1 certificering. 

Opdrachtgevers zijn altijd eindaansprakelijk als het gaat om de afdrachten van belastingen en sociale premies. Als een uitzendbureau haar verplichtingen niet nakomt volgen naheffingen bij de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid eindigt niet na beëindiging van de werkzaamheden, maar kan met terugwerkende kracht nog zorgen voor bijzonder onaangename verassingen. Mondelinge toezeggingen in deze zijn van geen waarde. Ook VAR verklaringen voldoen niet altijd aan de wettelijke eisen.

De juiste manier van inlenen zonder risico's is samenwerking met NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendorganisaties als A+W.  A+W is bijvoorbeeld óók lid van de NBBU en beschikt over een zogenaamde G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening die uitsluitend gebruikt wordt voor de betalingen van loonbelasting en sociale premies. kiwanbbu

 

A+W SpoorDiensten B.V. voldoet aan alle wettelijke eisen.