Afdrachtgaranties Belasting & Premies

lijngroen

 

afb3.jpgDe opdrachtgever is krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid eindverantwoordelijk voor  de afdracht van Sociale Verzekeringspremies en Loonbelasting. Daarom is het van groot belang dat het uitzendbureau voldoet aan alle beschikbare mogelijkheden en eisen in deze.
Ook buitenlandse uitzendbureaus dienen zich hieraan te houden! Weet met wie u zaken doet.

 

A+W SpoorDiensten BV biedt haar opdrachtgevers alle voorkomende zekerheden:

· Vermelding op de factuur van het z.g.  G-deel, dat afgedragen moet worden aan de

  Belastingdienst en/of het UWV;

· Betaling ván dit G-deel op een speciale geblokkeerde bankrekening (G-rekening);

· Automatische toezending van de z.g. WKA Verklaringen, ééns per 3 maanden;

· Lidmaatschap van de NBBU welke haar leden pas toelaat na strenge selectie en blijvend

  controleert;

· Inleners in de Bouw en Railinfra mogen uitsluitend samenwerken met bureaus die hieraan

  verbonden zijn. A+W SpoorDiensten BV voldoet hier aan;

· Betaling van Premies en Belasting via het z.g. Pauw systeem,

  d.w.z. eens per 4 weken, direct het na verstrijken van een periode.